مردی که با اخلاق، منش ، رفتار و نیت های انسانی

اشتراک گذاری

در زندگی و در امور جاری و برخورد با مردم همواره با افرادی روبه رو می شویم که روی آدم اثر می گذارند.
رفتارهای پسندیده آنها ، اخلاق و منش روحیه چنین افرادی باعث می شود که ما در زندگی پیشرفت کرده و به موفقیت های دست پیدا کنیم.
یکی از افرادی که باعث شد اینجانب به زندگی و حیاط از دریچه ای دیگر نگاه کنم آقای سید حمید رضا زاد مدیر عامل موسسه خیریه گلستان علی (ع) است .
مردی که با اخلاق، منش ، رفتار و نیت های انسانی و خدا پسندانه خود مرا تحت تاثیر قرار داد و الگویی شد برای من که در زندگی ام همواره خدمت به مردم در سرلوحه کارهایم قرار دهم.
وجود چنین بزرگ مردانی از جنس آقای رضا زاد معمولا جامعه را متحول و پویا و امید به زندگی را بیشتر می کند.
تلاش این مرد بزرگ در حوزه نگهداری در فرزندان بی سرپرست باعث جذب من به گلستان علی (ع) و طی سالها فعالیت ها در پست مدیریت روابط عمومی این موسسه ، درسها و تجارب ارزنده ای به من آموخت.
برای این عزیز و تمام الگوهای جامعه آرزوی سلامتی، سربلندی و سرافرازی دارم .

اشتراک گذاری