گویی ‏اعتبارشان به حضورشان نیست

اشتراک گذاری

بعضی از آدمها پر از مفهوم هستند، پر از حس های خوبند، پر از حرف های نگفته اند، چه هستند .. هستند و چه نیستند .. هستند، یادشان، خاطرشان، حس های خوبشان، آدمها .. بعضی هایشان .. سکوتشان هم پر از حرف هست
پـر از مرهم به هر زخم است !
گویی ‏اعتبارشان به حضورشان نیست
بلکه به دلهره ای است که در نبودشان احساس میشود بعضی از نبودنها را هیچ بودنی پر نمیکند. و چقدر سخت است دور شدن از این آدمها. خدا را شکر میکنم برای نعمتی که به من عطا کرد و یکی از همین بعضی آدمها را در سر راه من قرار داد. دکتر حسین احمدی دوست بی نظیر و آدمی سرشار از مهربانی و رافت که هرچه دارد نیکی است. به جرات میتوانم بگویم اگر دکتر احمدی در زندگی من حضور نداشت الان محمد رجایی مسیر زندگی اش متفاوت از آنچه است که به خود می بالد. بسیار افسوس میخورم که چرا اینقدر دیر با دکتر احمدی آشنا شدم و از طرفی سرخوشم از این آشنایی هرچند دیر هنگام اما پر خیر و برکت برای من. امیدوارم تمام آدمها یک روز و یک جایی چون دکتر احمدی در سر راهشان قرار گیرد تا معنای واقعی زندگی و بودن را حس کنند.

اشتراک گذاری