و هر جزئى از وجودشان امضادار است

اشتراک گذاری

آدمهايى هستند در زندگيتان؛
چگالى وجودشان بالاست…
افکار،
حرف زدن،
رفتار،
محبت داشتنشان
و هر جزئى از وجودشان امضادار است…
يادت نمي رود
“هستن هايشان را..”
بس که حضورشان پر رنگ است.
یکی از دوستان خوب من آقای حمید رضا صدوقی که وجودشان امضادار است و حضورش آنقدر در دوران نوجوانی زندگی من ایجاد انگیزه ، روحیه و حس مسئولیت پذیری برای من ایجاد نمود که حد نصاب ندارد هیچ موقغ نمیشود رفتار و منش ، خوبیهایشان واستادیش را فراموش کرد. به راستی درخت هرچه پربار تر افتاده تر است.

اشتراک گذاری