کسانی که اهل معرفت بوده و دست کمک به محرومان را دارند.

اشتراک گذاری

فعالان اقتصادی معمولا در فضای کسب و کار تنها بدنبال درآمدزایی و توسعه کار و به عبارت واضح تر دنبال سود هستند.
اما در میان این افراد هستند کسانی که اهل معرفت بوده و دست کمک به محرومان را دارند.
آقای احمد گودرزی مدیر مجتمع های تجاری کیان سنتر یک و دو در مشهد از معدود افرادی است که علاوه بر فعالیت در حوزه تجارت و اقتصاد همواره یاری گر موسسات خیریه بوده و هست.
یکی از خوشبختی های من آشنایی با این بزرگمرد بوده و از ایشان درس معرفت و بخشش و انفاق آموختم.
مردی که تنها دنبال ثروت اندوزی نیست و همیشه یار و یاور یتیمان و محرومان جامعه میباشد.
برای ایشان که سرمشق بزرگی در زندگی من بوده آرزوی توفیق و سلامتی دارم.

اشتراک گذاری