عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه جلسات ساماندهی کودکان کار خروجی مناسبی نداشته است نسبت به فعالیت کودکان در مراکز جمع آوری پسماند و تهدید سلامت آنها هشدار داد. سمیه محمودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه …
+ ادامه مطلب