چالش‌های زنجیره‌ای که نمی‌گذارد چرخ گردشگری داخلیبچرخد گردشگر خارجی هیچ داخلی‌ها را جذب کنید! محمد رجائی آمارهای منتشر شده مرکز آمار نشان می‌دهد سفرهای داخلی هر سالنسبت به سال‌ قبل‌ افزایش داشته است. اما به باور کارشناسان این روندصعودی نشان‌دهنده …
+ ادامه مطلب