کودکان کار و خیابان کردستان برای کسب اندکی درآمد شب و روز را در جای جای شهر سپری می‌کنند و علی‌رغم وضعیت تلخ زندگیشان، آرزوهای بزرگ نیز در سر دارند در گوشه و کناره‌های خیابان شهر سنندج کودکانی هستند که …
+ ادامه مطلب