، «تکدی‌گری» شیوه‌ای است که به وسیله آن، افراد می‌کوشند نیازهای خود را بدون تلاش و ارائه خدمات، از طریق دیگران تأمین کنند، متأسفانه تکدی‌گری در بین مردم ایران پر رنگ‌تر بوده چرا که باورهای دینی مردم باعث شده که …
+ ادامه مطلب