چند سال پیش رادیو بی‌بی‌سی برای افغانستانی‌ها شب شعری گذاشت که سه نفر برنده شدند و دونفرشان تحصیل‌کرده ایران بودند. البته در حوزه‌های علمیه ایران درس خوانده بودند. آنها برای یادگیری علوم دینی ناگزیر بودند با زبان ایرانی آشنایی پیدا …
+ ادامه مطلب