غفلت از بخش هایی از جامعه مانند کودکان کار و خیابانی پیامدهای فراوانی دارد.

عیسی قبادی روز چهارشنبه در آئین راه اندازی مرکزغربالگری کودکان کار و خیابان در کرج افزود: غفلت از بخش هایی از جامعه مانند کودکان کار و خیابانی پیامدهای فراوانی دارد. وی اضافه کرد: در خصوص آسیب های اجتماعی و ناهنجاری …
+ ادامه مطلب

اجماع ملی برای ارتقای حقوق کودک وجود دارد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت و گو با هیات اعزامی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: برای حمایت و ارتقای حقوق کودک، در ایران اجماع ملی وجود دارد. به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت دادگستری، محمود عباسی …
+ ادامه مطلب