روزنامه گاردین در پایگاه اینترنتی خود نوشت: این طرح از ماه ژوئیه اجرا خواهد شد و ایالت ها و اقلیم ها و سازمان های غیردولتی (استرالیا) همچون کلیساها و مؤسسه های خیریه را ملزم خواهد کرد در این طرح مشارکت …
+ ادامه مطلب