رسیدگی به زنان کارتن‌خواب در حد صفر است

شهرام گیل‌آبادی با اشاره به اجرای دوباره نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» که به مساله زنان کارتن‌خواب می‌پردازد، تاکید بر اینکه «مساله زنان کارتن‌خواب حوزه بسیار حساسی است و دغدغه‌هایش خیلی بالاست» گفت: متاسفانه زنان در فضای کارتن‌خوابی بسیار …
+ ادامه مطلب

شهر دور از یک وضعیت بحرانی نیست

شهر دور از یک وضعیت بحرانی نیست و قدم به قدم به بروز یک بحران اجتماعی نزدیک می شود. اینها را یک عضو شورای شهر تهران می گوید که به گردهمایی سالیانه جمعیت طلوع بی نشانها برای حمایت از آسیب …
+ ادامه مطلب