محمد رجائی ۷۷ میلیون و ۴۰۵ هزار یورو بیمه ۱۹ اثر کاخ گلستان است هم اکنون در نمایشگاه هنر قاجار موزه لوور شهر لانس فرانسه به نمایش گذاشته شده‌اند. به دنبال تفاهم‌نامه‌ای که سال ۹۴ بین دو رئیس جمهور ایران …
+ ادامه مطلب