مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: آزار جنسی کودک مقدمه ای برای تجاوز جنسی به او بوده و خانواده ها باید از آسیب های هر دو موضوع که بسیاری از کودکان در معرض آن قرار داشته آگاهی کافی کسب کنند.  زهرا همتی  …
+ ادامه مطلب