بررسی تصویب طرح وزارتخانه‌شدن «میراث فرهنگی و گردشگری» گردشگری جایگزین مناسبی برای نفت محمد رجائی اردیبهشت‌ سال جاری بود که رئیس فراکسیون میراث فرهنگی مجلس از تصویب کلیات طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه با نصف به علاوه یک …
+ ادامه مطلب