کودک فروشی یکی از این آسیب ها است که حتی دیده شده که مادران به دلیل اعتیاد نوزادان خود را در قبال مبلغی اندک پیش از تولد پیش فروش می کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان وجود ۳۵ هزار …
+ ادامه مطلب