نوای فلوت که آهنگ شعر «تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن» استاد غلامحسین بنان را یادآور می شود، در خیابان طنین انداخته است؛ نگاهم روی سنگ فرش پیاده روست و شعر را در …
+ ادامه مطلب