معاون امور اجتماعی بهزیستی تهران بیان کرد که مشاهده شده که برخی از مهدکودک‌های غیرمجاز ۴۰ تا ۵۰ کودک را در یک زیرزمین بدون نور نگهداری می‌کنند. به گزارش روزنامه آرمان، بروز انواع کودک‌آزاری در مهدکودک‌ها معضلی است که بارها …
+ ادامه مطلب