مدیرکل بهزیستی مازندران گفت که از 200 کودک بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش مراکز نگهداری کودکان استان ، حدود 40 درصد مجهول الهویه هستتد. سعید آرام شنبه شب در ضیافت افطاری فرزندان خانه های مهر بهزیستی استان در ساری …
+ ادامه مطلب