اما و اگرهای سیاست‌های ارزی دولت در صنعت گردشگری رانت را از «ارز دولتی» حذف کنید!

هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر حذف «ارز‌مسافرتی» شنیده شد کهموجی از نگرانی را میان فعالان گردشگری و مسافران برانگیخت؛ چراکهچنین تصمیمی، از آنجا که دولت تهیه ارز از بازارهای غیررسمی را قاچاقاعلام کرده، عملا حلقه محاصره را بر سفرهای خارجی …
+ ادامه مطلب

تاوقتی قوانین اصلاح نشود فعالیت در حیطه حقوق کودکان دور باطل است

رهنما گفت: « ما باید روی قوانین مربوط به کودکان کار بکنیم. خیلی از خانواده های صلاحیت نگهداری فرزندشان را ندارند. دست ما در مسائل مربوط به حقوق کودکان بسته است و تا زمانی که اصلاح قانون بحث حقوق کودکان …
+ ادامه مطلب