وزیر تعاون : بهبود وضع آینده جهان کار نیازمند همکاری همه ما با یکدیگر به منظور فراگیر کردن صلح ، عدالت اجتماعی و کار شایسته است. به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی …
+ ادامه مطلب