دختر 17 ساله که زندگی آشفته ای داشت وقتی مسلح بود دستگیر شد. دختر 17ساله ای به نام پروانه که به اتهام حمل سلاح دستگیر شده بود درحالی که ادعا می کرد هیچ شناختی از اسلحه جنگی ندارد و تنها …
+ ادامه مطلب