معجزه موسيقي در پرورش ذهن محمد رجائی امروزه در تمام دنيا مساله تعليم و تربيت کودکان در اولويت قرار دارد، با تحقيقات فراواني که درباره  شکوفايي و شناخت استعدادهاي نهفته از دوران بارداري مادر و تولد نوزاد صورت گرفته و …
+ ادامه مطلب