محمد رجائی در هفته جاری معاون گردشگری کشور از تصمیم جدیدی خبر داد که بهنگرانی فعالان حوزه گردشگری در خصوص آینده کسب‌وکارهای موجود دراین عرصه دامن زد؛ طرح حذف بانک‌ها از چرخه پرداخت ارز مسافرتی ومحول کردن این وظیفه به …
+ ادامه مطلب