استاندار تهران از تولد ماهانه ۱۰۰ کودک بی‌هویت در بیمارستان‌های تهران خبر داد. محمدحسین مقیمی، استاندار تهران در نخستین کارگروه تخصصی زنان و خانواده با محوریت ساماندهی کودکان بی‌هویت در بدو تولد با اشاره به این‌که کمیته‌ای در استان تهران …
+ ادامه مطلب