فرشتگان کوچکی که قربانی جنگ، خشونت و بی‌عدالتی می‌شوند

فرشتگان کوچکی که قربانی جنگ، خشونت و بی‌عدالتی می‌شوند امروزه تحقق حقوق کودک در سراسر جهان، با معضلات و چالش‌های متعدد، روبروست و اکنون جامعه جهانی، نظاره گر قربانی شدن صدها و بلکه هزاران کودک بی گناه است، بیش از …
+ ادامه مطلب

کودکانی که چوب ابهام های قانونی را می‌خورند

چشم‌های خیسش به زخم‌هایی می‌افتند که ناسور شده و دیگر درمان ندارند. امید هر کودکی، مادر یا پدری است که مثل کوه پشتش باشد اما گاه مثل دره‌ای آنها را می‌بلعند و هر روز از جاده زندگی دورتر و دورترشان …
+ ادامه مطلب