از خانه‌ای برایتان خواهیم گفت که مأمن زنان زجرکشیده‌ای است که سرگذشت تلخشان را برایمان تعریف می‌کنند. برخی از آن‌ها سال‌ها در خیابان‌های جنوب تهران کارتن‌خواب بوده‌اند. بعضی هم از دست شوهرانشان یا مردانی آشنا کتک خورده‌اند. زنانی که ساکنان …
+ ادامه مطلب