دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت و گو با هیات اعزامی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: برای حمایت و ارتقای حقوق کودک، در ایران اجماع ملی وجود دارد. به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت دادگستری، محمود عباسی …
+ ادامه مطلب