روح الله بابایی صالح حاشیه نشینی را آبستن انواع آسیب های اجتماعی دانست و با یادآوری وجود 11 تا 13 میلیون حاشیه نشین در کشور، گفت: متاسفانه بی توجهی به معیشت، اشتغال و اقتصاد روستاییان شیوع حاشیه نشینی در کلانشهرهای …
+ ادامه مطلب