چند روز قبل اخبار روز مبارزه با کار کودکان را اعلام می کرد، خاطره شبی سرد و بارانی زمستان برایم زنده شد که به اجبار برای انجام کاری در یکی از خیابان های پرتردد شهر رشت، ماشین را مامنی برای …
+ ادامه مطلب