عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: ۷۰ درصد کودکان کار برای تامین معیشت خانواده در خیابان‌ها حضور دارند و ۳۰ درصد آنها تحت سلطه مافیا هستند.  حسن لطفی، کودکان کار را محصول نابرابری های اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: نابرابری …
+ ادامه مطلب