محمد رجائی آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد ۳هزار تا ۳هزار و ۵۰۰ ایرانی از طریقتور به روسیه رفته‌‌اند تا بازی‌های تیم‌ملی را از نزدیک ببینند. برآوردمی‌شود که آنها هرکدام برای این سفر بین ۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان نیزهزینه کرده …
+ ادامه مطلب