محمد رجائی یک نویسنده با اشاره به نبود برنامه‌های مورد نیازش در تلویزیون می‌گوید جا دارد تلویزیون شبکه‌ای تخصصی برای ادبیات تاسیس کند. اکبر صحرایی درباره فقدان ساخت و پخش برنامه‌های ادبی در تلویزیون بیان کرد: واضح است که بخش …
+ ادامه مطلب