تاثیر بسته جدید ارزی بر گردشگری خارجی تقاضای سفر هیچ‌وقت از بین نخواهد رفت! محمد رجائی براساس بسته ارزی جدید دولت، تخصیص ارز مسافرتی به نرخ رسمی متوقف شده است؛ ارزی که به عقیده بسیاری در سفرهای خروجی اخلال ایجاد …
+ ادامه مطلب