ماجرای غم انگیز کودکان شب کار پایتخت

خیابان‌های طولانی و شلوغ پایتخت رفته رفته از حضور مردم و  ماشین‌های آن‌ها خلوت می‌شد و خورشید هم پشت کوه‌هایی می‌رفت که همیشه در نقاشی‌های کودکانه به رنگ قهوه‌ای کشیده می‌شدند. عصر هر روز پایان شیفت کاری بسیاری از مردم، …
+ ادامه مطلب

تجاوز به کودکان همیشه وجود داشته و بخشی از آن فقط به گوش ما می‌رسد

همه ما خوب می‌دانیم که تجاوز به کودکان همیشه وجود داشته و بخشی از آن فقط به گوش ما می‌رسد، از جمله اخباری که به مدد دنیای مجازی در این چند سال به گوش‌مان رسیده می‌توان به این خبرها اشاره …
+ ادامه مطلب