“تعرض در مدرسه غرب تهران و تجاوز به دختر 5ساله افغان در خمینی شهراصفهان” از تازه ترین کودک آزاری ها طی روزهای گذشته بوده است که متاسفانه طبق عادت رسانه ای چند روزی به آن توجه خواهد شد و سپس …
+ ادامه مطلب