به بهانه ثبت آثار تاریخی کشور در فهرست میراث‌جهانی یونسکو ثبت‌جهانی کمکی به بهبود و رونق گردشگری نمی‌کند! محمد رجائی هفته گذشته محور ساسانی فیروزآباد استان فارس که شامل مجموعه‌ای وسیع می‌شود، به‌عنوان بیست و سومین اثر تاریخی کشور در …
+ ادامه مطلب