به گزارش ایران آنلاین به نقل از کمیته ملی المپیک، تیم میزبانی بازیهای آسیایی پیش رو با موسسه «تری کوسوما بانگسا» که مسوولیت سرپرستی و سازماندهی کودکان خیابانی را به عهده دارد همکاری می کند. این موسسه در مناطقی همچون …
+ ادامه مطلب