گردشگری ابزاری برای فعالیت‌ها و مناسبت‌های انتخاباتی و سیاسی محمد رجائی «نبود زیرساخت‌ها»، «عدم توزیع تعطیلات و فصلی بودن سفر» و «نرخ غیرواقعی ارز» سه عاملی است که به باور کارشناسان و فعالان گردشگری دست به دست هم داده‌اند تا …
+ ادامه مطلب