دکتر فربد فدایی  درباره اجرای طرح «امین خانواده» یا شبه‌خانواده و تبعات منفی واگذاری موقت سرپرستی کودکان بد سرپرست به خانوارهای متقاضی گفت: اصولاً جدایی فرزند از خانواده با مخاطراتی توام است . کما این که دیده شده است که …
+ ادامه مطلب