بررسی سلطه دولتی‌ها بر بازار هتل‌های کشور گردشگری ایران به‌صورت سنتی اداره می‌شود! محمد رجائی آمارها نشان می‌دهد نیمی از هتل‌های ۵ ستاره ایران که کمتر از ۳۵ عدد هستند تحت مدیریت بخش غیرخصوصی قرار دارند. این موضوع حاکی از …
+ ادامه مطلب