استاندار تهران درباره آسیب‌های متوجه کودکان کار دختر می‌گوید برنامه‌های ساماندهی کودکان کار باید به گونه‌ای باشد که از ازدواج اجباری این کودکان جلوگیری شود زیرا برخی کودکان پس از ساماندهی به دلیل مشکلات مالی تن به ازدواج اجباری می‌دهند. …
+ ادامه مطلب