دبیر اجرائی همایش ها و مراسمات

حضور نماینده انجمن معتادان گمنام و آقای حسینی مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی و رضا زاده مدیر عامل موسسه گلستان علی(ع)

اشتراک گذاری