دبیر و مجری طرح حمایت از کودکان کار

عموهای فیتیله ای که سفیران گلستا ن علی (ع) محسوب می شوند در طرح نمادین حمایت از کودکان کار در مشهد شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی آقایان محمد مسلمی ،حمید گلی و علی فروتن به همراه جمعی از هنرمندان مشهد ، دانشجویان و ورزشکاران در طرح نمادین حمایت از کودکان کار که به ابتکار گلستان علی (ع) روز پنج شنبه ۲۱ خرداد ماه ۹۴ در مشهد اجرا شد ،مشارکت کردند. در این طرح کلیه شرکت کنندگان با پوشیدن کاور مخصوص حمایت از کودکان کار به سر چهارراه های پر تردد مشهد حضور یافتند .مشارکت کنندگان با تمیز کردن شیشه خودروهای عبوری حمایت خود را از کودکان کار نشان دادند. شهروندان مشهد نیز با استقبال از این ابتکار و حرکت نمادین ،تداوم چنین برنامه هایی را در حمایت از کودکان کار خواستار شدند .شایان ذکر است روز ۲۱ ژوئن به عنوان روز جهانی حمایت از کودکان کار نام گذاری شده است .

اشتراک گذاری