صدها کودک از گروه های مسلح در سودان جنوبی – یونیسف آزاد شدند

روز سه شنبه گروه های مسلح سودان جنوبی بیش از 200 کودک را آزاد کردند. این دومین آزادی کودکان در یک سری بود که توسط یونیسف پشتیبانی می شود که در ماه های آینده حدود 1000 کودک از صفوف گروه های مسلح آزاد خواهند شد.

اولین آزادی کودکان در اوایل ماه فوریه در شهر یامبیو برگزار شد که در آن بیش از 300 کودک آزاد شدند تا به خانواده هایشان بازگردانده شوند یا به مراکز مراقبت از حمایت های یونیسف. این آخرین نسخه از 207 کودک دیگر این تلاش را ادامه می دهد و در یک جامعه روستایی به نام Bakiwiri، در حدود یک ساعت درایو از Yambio در ایالت غرب اکواریای جنوبی برگزار شد.

محیموبه مدو، نماینده یونیسف در سودان جنوبی، گفت: “هیچ کودکی نباید هرگز سلاح و مبارزه را انتخاب کند.” “برای هر کودک آزاد شده، امروز شروع یک زندگی جدید را نشان می دهد. یونیسف مفتخر است که از این کودکان حمایت کند تا به خانواده های خود بازگردند و شروع به ساختن آینده ای روشن تر کنند. ”

در جریان این مراسم، کودکان به طور رسمی خلع سلاح شدند و با لباس غیرنظامی تهیه می شدند. اکنون آزمایش های پزشکی انجام خواهد شد و کودکان به عنوان بخشی از برنامه ی ادغام مجدد، که توسط یونیسف و شرکا اجرا می شود، از مشاوره و حمایت روانی اجتماعی برخوردار خواهند شد.

هنگامی که کودکان به خانه های خود بازگردند، خانواده هایشان با کمک سه ماهه غذایی برای حمایت از ادغام مجدد اولیه خود، سه ماهه خواهند پرداخت. کودکان همچنین با آموزش حرفه ای با هدف بهبود درآمد خانوار و امنیت غذایی تامین خواهند شد. داشتن توانایی اقتصادی از لحاظ اقتصادی، میتواند عامل اصلی در ارتباط کودکان با گروههای مسلح باشد. علاوه بر خدمات مربوط به معیشت، یونیسف و همکاران اطمینان داده اند که کودکان آزاد شده دسترسی به خدمات آموزشی خاص در مدارس و مراکز آموزش سریع را در اختیار دارند.

آقای “مودی” گفت: “یونیسف، UNMISS و شرکای دولتی با خستگی ناپذیر با احزاب درگیری مذاکره کرده اند تا بتوانند این آزادی کودکان را فعال کنند.” “اما کار در اینجا متوقف نمی شود. روند ادغام مجدد یک حس ظریف است و اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که اطفال همه حمایت هایی را که برای موفقیت در زندگی خود نیاز دارند، فراهم می کند. ”

207 کودک آزاد شدند (112 پسر، 95 دختر)، از رده های ملی سودان جنوبی جنبش آزادیخواهی (SSNLM) – که در سال 2016 توافقنامه صلح با دولت را امضا کرد و اکنون صفوف خود را به ارتش ملی ادغام می کند و از ارتش آزادیبخش مردم سودان در مخالفت (SPLA-IO). افزایش درگیری در ماه ژوئیه سال 2016، برنامه های اصلی برای انتشار کودکان را متوقف کرد، اما در حال حاضر در حال پیشرفت است.

با وجود این پیشرفت، هنوز هم حدود 19،000 کودک در خدمت نیروهای مسلح و گروه های سودان جنوبی هستند. تا زمانی که استخدام و استفاده از کودکان توسط گروه های مسلح همچنان ادامه یابد، این گروه ها بر تعهد خود برای حمایت از حقوق کودکان تحت قانون بین المللی پایان می یابند. همانطور که مذاکرات صلح از سر گرفته شده و آینده دولت انتقالی مورد بحث قرار گرفته است، یونیسف از همه طرفین درگیری خواستار پایان دادن به استخدام کودکان و آزاد کردن همه کودکان در صفوف آنها شود.

بودجه مناسب برای برنامه آزاد سازی یونیسف نیز ضروری است. یونیسف سودان جنوبی 45 میلیون دلار برای حمایت از آزادی، تخلیه و ادغام مجدد 19000 کودک در سه سال آینده نیاز دارد.

اشتراک گذاری