حجت نیک مرام

اغلب ما زمانی که فردی در حق‌مان خوبی می‌کند تمایل داریم جمله‌ای زیبا برای وصف قدردانی و تشکر خود برای آن فرد بنویسیم اما برای تشکر از بعضی دوستانمان زبانمان قاصر از جملات و کلمات می‌شود!امروز برای نوشتن جمله‌ای درباره …

حمید رضا صدوقی

و هر جزئى از وجودشان امضادار است

سید حمید رضا زاد

مردی که با اخلاق، منش ، رفتار و نیت های انسانی

احمد گودرزی

کسانی که اهل معرفت بوده و دست کمک به محرومان را دارند.

دکتر حسین احمدی

گویی ‏اعتبارشان به حضورشان نیست

محمد باقر عطاریانی

عطاریانی خبرنگار بی ادعا با صبر وحوصله ...

اشتراک گذاری