آخرین اخبار

My name is Mohammad Rajaei. I was born in 1987 in Mashhad. I have been raised in a family in which helping and supporting others was the main objective and at the heart of their life and work.

As a supporter of parentless children and a social activist, I have always tried to be a person who serves people specially the underprivileged and those in need. In order to achieve this goal, I pursued journalism and activities in the field of public relations and social affairs and tried my best in honoring and respecting others, and today I am proud that I owe all my respect and honor to being at the service of others.

My view of the society and people, and specifically underprivileged families and parentless children, has always been an empathetic one and have done my best for my activities and endeavors to be real, true and effective and more importantly, fruitful.

I do my best in helping and aiding others and believe that following this path is following the path of God.

ویدئو ها

یادداشت

کودکان کار؛ آنهایی که پشت چراغ‌های قرمز قد می‌کشند
چهره‌اش آشفته و ژولیده است، تجربه ماندن پشت چراغ قرمز برای ما شاید بیش از چند دقیقه طول نکشد، اما این کودکان پشت این چراغ قرمزها قد می‌کشند، چرا که عادت کرده‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، این‌ها کودکانی هستند که ارتفاع افکارشان از قدشان بلندتر است.
کودکانه‌های اهواز در پشت چراغ‌های قرمز خلاصه می‌شود تا غبار شیشه ماشینی را پاک کند و یا گل رز یا نرگسی به دست راننده ماشینی تقدیم کند، سبز شدن چراغ راهنما چهره‌اش را درهم می‌کند،کارش تمامی ندارد، از طلوع آفتاب تا نیمه‌های شب از این خیابان به آن خیابان دنبال لقمه نانی می‌دوند که شاید شرایط اقتصادی جامعه آن را آجر کرده است.
برای خریدن جوراب، آدامس،گل و گاهی واکس زدن کفشت بر سر چهار راه‌ها یا پشت چراغ‌های قرمز به تو پیله می‌شود تا بلکه از او چیزی بخری و چند تومانی کاسب شود.

نه فرصت بازی دارد و نه حق دارد از کودکانه‌های خود لذت ببرد، نه می‌تواند تحصیل کند و نه می‌تواند نشستن پشت میزهای کلاس درس و مدرسه را تجربه کند، تا در آینده نتواند نقشی در میان افراد جامعه داشته باشد.

چهره‌اش آشفته و ژولیده است، تجربه ماندن پشت چراغ قرمز برای ما شاید بیش از چند دقیقه طول نکشد، اما این کودکان پشت این چراغ قرمزها قد می‌کشند، چرا که عادت کرده‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، این‌ها کودکانی هستند که ارتفاع افکارشان از قدشان بلندتر است.

اشارات

برگزیده ها

اخبار

تصاویر

پادکست ها

کیوسک

اشتراک گذاری