۷۰ درصد کودکان کار در کشورخارجی هستند.

علیرضا محجوب درباره وضعیت کودکان کار درکشور، گفت: براساس تحقیقات موجود، 70درصد کودکانی که به کار خیابانی مشغول هستند یا مجبورشان می‌کنند که در راستای اشتغال کاذب در  کشور فعالیت کنند خارجی هستند  و در کل این نوع بهره‌وری از کودکان خلاف قانون کار است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بکارگیری کودکان کار در حیطه شغل‌های کاذب با قوانین مندرج درکوانسیون حمایت از کودکان مغایرت دارد تصریح کرد: مجلس در زمینه وضع قوانین سختگیرانه درباره جلوگیری ازسوء استفاده از کودکان به وظایف خود عمل نکرده است.

 محجوب افزود:  برای جلوگیری از  فعالیت کودکان در پدیده شوم قاچاق یا حضور در شغل‌های کاذب، قانون حمایت  از کودکان، دولت‌ها را مکلف کرده است که بدترین مجازات را در زمینه سوء استفاده کنندگان از کودکان اعمال کنند اما متاسفانه در این راستا علاوه براینکه دولت لایحه‌ای نیاورده است، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را تدوین نکرده است و از  همین رو تنها مکررمشکلات کودکان کار در زبان‌ها می‌چرخد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ایرانی نبودن کودکان کار از ما رفع مسئولیت نمی‌کند و بلکه مسئولیت را ما را نیزسنگین ترمی‌کند یادآورشد: 70 درصدکودکان کار در کشور خارجی هستند

اشتراک گذاری