۱۰۰ کودک بی‌هویت هر ماه در بیمارستان‌های تهران متولد می‌شوند

استاندار تهران از تولد ماهانه ۱۰۰ کودک بی‌هویت در بیمارستان‌های تهران خبر داد.
محمدحسین مقیمی، استاندار تهران در نخستین کارگروه تخصصی زنان و خانواده با محوریت ساماندهی کودکان بی‌هویت در بدو تولد با اشاره به این‌که کمیته‌ای در استان تهران برای پیگیری و نظارت بر امور کودکانی که بی‌هویت هستند تشکیل شد، گفت: این پیشنهادی بود که به اتفاق آرای اعضای حاضر در این جلسه تصویب شد.
او گفت: تعدادی از کودکان در کشور متولد می‌شوند که به دلیل عدم حضور پدر و مادر شناسنامه‌ای ندارند. اقداماتی در این رابطه آغاز شده و این مشکل را حل کرده است.
مقیمی با اشاره به این‌که اگر کارت ملی مادر نوزاد در بیمارستان دریافت شده باشد می‌توان شناسنامه صادر کرد، گفت: براساس هویت مادر می‌توان این کار را انجام داد اما گاهی مادر هم کارت ملی ندارد و شناسنامه بدون ذکر نام اولیا صادر می‌شود.
در ادامه این جلسه، نماینده سازمان ثبت احوال تأکید کرد که هیچ محدودیتی برای صدور شناسنامه برای اطفال بدون هویت معرفی شده توسط بهزیستی وجود ندارد.
او تأکید کرد که چون برخی از این کودکان اتباع خارجی هستند، نمی‌توان برای آنها شناسنامه صادر کرد و مشکل هم این است.

اشتراک گذاری