گسترش فعالیت کودکان در مراکز جمع آوری پسماند/ کودکان کار در معرض بیماری های عفونی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه جلسات ساماندهی کودکان کار خروجی مناسبی نداشته است نسبت به فعالیت کودکان در مراکز جمع آوری پسماند و تهدید سلامت آنها هشدار داد.
سمیه محمودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از فعالیت کودکان در حوزه جمع آوری پسماند، گفت: سودجویان با سوء استفاده از وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده از کودکان در مراکز جمع آوری پسماند و تکدی گری استفاده می کنند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به کار کودکان ورودی جدی داشته باشد، افزود: حضور کودکان در مراکز جمع آوری پسماند به دلیل نبود آگاهی کافی از آسیب ها و بیماری ها، سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد.
وی با تاکید بر اینکه باید مانع از کودکان در عرصه کار شد، گفت: کار کودکان به ویژه فعالیت آنها در حوزه جمع آوری پسماند به هیچ وجه شایسته جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت با همکاری سایر دستگاه های متولی باید به صورت جدی از کار کودکان جلوگیری کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه کودکان کار فراموش شده اند و دستگاه ها همکاری لازم را برای ساماندهی آنها ندارند، تصریح کرد: کار کودکان به هیچ وجه پسندیده نیست آن هم در حوزه پسماند که خطرات و بیماری های عفونی آنها را تهدید می کند.
محمودی افزود: کودکی که هنوز تجربیات زندگی را کسب نکرده چطور می تواند در حوزه پسماند فعالیت کند؛ فعالیت افراد در حوزه پسماند مستلزم طی کردن دوره های آموزشی خاص برای پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری ها به ویژه بیماری های عفونی است.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس دهم، فقر و مشکلات اقتصادی و افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار را در افزایش تعداد کودکان کار موثر دانست و افزود: اغلب کودکان کار برای تامین معیشت در خیابان ها حضور داشته و حتی از این طریق هزینه زندگی چندین نفر را نیز تامین می کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر دولت در جهت رفع فقر و مشکلات اقتصادی گامی جدی بردارد به طور قطع کمتر شاهد حضور کودکان کار در خیابان ها و افزایش آسیب های اجتماعی خواهیم بود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید با برنامه ریزی و تعامل مناسب مشکلات اقتصادی مردم را مدیریت کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی مشاغل کشور در اختیار اتباع بیگانه قرار گرفته در حالی که در حال حاضر بیکاری معضل مهم کشور است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلسات ساماندهی کودکان کار خروجی مناسبی نداشته است، گفت: مدیریت آسیب های اجتماعی مستلزم وجود مدیریت واحد بوده و اعضای شوری شهر تهران باید به مسائل پایتخت به ویژه کار کودکان ورودی جدی داشته باشند؛ علت کار کودکان باید بررسی و آسیب شناسی شده و بودجه مناسب برای ساماندهی و حمایت از خانواده آنها باید در نظر گرفته شود؛ متاسفانه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجه نتوانسته وضعیت تعاون، اشتغال و کارگری را بهبود ببخشد و از سویی برای رفاه مردم نیز نتوانسته است برنامه ریزی کند./

اشتراک گذاری